TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG

Chương trình giúp học sinh khám phá bản thân, tìm hiểu về sở thích, từ đó có những bước chuẩn bị, kế hoạch học tập phù hợp để chọn đúng trường và đúng trình độ hơn.
Chương trình Tư vấn chọn trường được cá nhân hóa cho mỗi học sinh thông qua các hoạt động mang tính định kỳ và liên tục, bao gồm:
  • Khảo sát về tính cách, sở thích
  • Tư vấn trục tiếp với chuyên gia tư vấn
  • Lập kế hoạch học tập phù hợp
  • Tham gia các hội thảo, triển lãm giáo dục, tọa đàm về du học; tìm hiểu sâu về các trường
  • Chọn trường và hoàn thiện hồ sơ nhập học
/upload/files/t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ch%E1%BB%8Dn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg
LIÊN HỆ VỚI VIỆT MỸ