TUYỂN DỤNG TẠI VIỆT MỸ

NHÂN VIÊN


NHÂN VIÊN Y TẾ
ĐIỀU PHỐI VIÊN
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

GIÁO VIÊN CT BỘ GD


Giáo viên giảng dạy Chương trình Bộ Giáo Dục Việt Nam bậc Mầm non – Tiểu học - Trung học

GIÁO VIÊN CT CAMBRIDGE


English Teachers's Assistant

LÀM VIỆC TẠI VIỆT MỸ

Trường mầm non - tiểu học VIỆT MỸ chào đón tất cả Giáo viên và Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cùng tham gia và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh giáo dục của chúng tôi.

/upload/files/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-1.jpg

/upload/files/tuyern-dung-hinh-anh-3.jpg

/upload/files/tuyen-hund-hinh-%E1%BA%A3nh-2(1).jpg

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Trường mầm non -tiểu học VIỆT MỸ mang đến một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo VIỆT MỸ luôn cổ vũ sự đoàn kết để thực hiện sứ mệnh giáo dục của nhà trường. Chúng tôi chào đón các giáo viên và nhân viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình gia nhập vào đội ngũ VIỆT MỸ.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Lương bổng

Chính sách lương cạnh tranh với thị trường, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân viên

/upload/images/TD1.svg

Thưởng

Chính sách thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc đóng góp vào sự phát triển của VIỆT MỸ

/upload/images/TD2.svg

Bữa trưa

VIỆT MỸ cung cấp bữa trưa dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả nhân viên

/upload/images/TD3.svg

Bảo hiểm

Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động. Bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho các vị trí cấp cao

/upload/images/TD4.svg

Đào tạo

Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức liên tục và hiệu quả

/upload/images/TD5.svg

Du lịch

Du lịch nghĩ dưỡng hằng năm tưởng thưởng cho nhân viên và cấp quản lý

/upload/images/TD6.svg